Home / Uncategorized / Hvordan tegne rette linjer
20 June, 2016

Hvordan tegne rette linjer

Posted in : Uncategorized on by : Admin

1.    Velg den brushen du vil ha

2.    Hold inne shift mens du tegner en linje